ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի հաշվառման դաշտային աշխատանքներին հաջորդող աշխատանքների ընթացքի մասին

24 Հոկտեմբերի 2011
ՀՀ 2011 թ. մարդահամարի հաշվառման դաշտային աշխատանքներին հաջորդող աշխատանքների ընթացքի մասին