ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2011թ. հոկտեմբերին (2011թ. նոյեմբերի 21-ի դրությամբ)

21 Նոյեմբերի 2011
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2011թ. հոկտեմբերին (2011թ. նոյեմբերի 21-ի դրությամբ)