ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2011թ. նոյեմբերին (2011թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Դեկտեմբերի 2011
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2011թ. նոյեմբերին (2011թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)