Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-դեկտեմբերին

30 Դեկտեմբերի 2011
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում  
2011թ. հունվար-դեկտեմբերին