ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ.հունվարին (2012թ. փետրվարի 20-ի դրությամբ)

20 Փետրվարի 2012
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ.հունվարին (2012թ. փետրվարի 20-ի դրությամբ)