ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. օգոստոսին (2012թ. սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Սեպտեմբերի 2012
  ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. օգոստոսին (2012թ. սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ)