Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012թ.հունվար-սեպտեմբերին

29 Սեպտեմբերի 2012
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում  2012թ.հունվար-սեպտեմբերին