Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012թ. հունվար-հոկտեմբերին

31 Հոկտեմբերի 2012
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում 2012թ. հունվար-հոկտեմբերին