Հայաստանի վիճակագրությունը ԵՄ չափանիշներին ավելի ներդաշնակեցնող ԵՄ Թվինինգ ծրագիր

13 Փետրվարի 2013
 Հայաստանի վիճակագրությունը ԵՄ չափանիշներին ավելի  ներդաշնակեցնող ԵՄ Թվինինգ ծրագիր