Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013թ. հունվար-հոկտեմբերին

31 Հոկտեմբերի 2013
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում   2013թ. հունվար-հոկտեմբերին