ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. հոկտեմբերին (2013թ. նոյեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Նոյեմբերի 2013
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. հոկտեմբերին (2013թ. նոյեմբերի 20-ի դրությամբ)