"Հայաստանի ազգային հաշիվներում Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի (ԱՀՀ 2008) ներդրման" մասին

13 Դեկտեմբերի 2013
"Հայաստանի ազգային հաշիվներում Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի (ԱՀՀ 2008) ներդրման" մասին