ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. նոյեմբերին (2013թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Դեկտեմբերի 2013
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. նոյեմբերին (2013թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)