ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2015թ. հունիսին (2015թ.հուլիսի 20-ի դրությամբ)

20 Հուլիսի 2015
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2015թ. հունիսին (2015թ.հուլիսի 20-ի դրությամբ)