ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2015թ. սեպտեմբերին (2015թ. հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Հոկտեմբերի 2015
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2015թ. սեպտեմբերին (2015թ. հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ)