ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2015թ. հոկտեմբերին (2015թ.նոյեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Նոյեմբերի 2015
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2015թ. հոկտեմբերին  (2015թ.նոյեմբերի 20-ի դրությամբ)