Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015թ. հունվար-նոյեմբերին

07 Դեկտեմբերի 2015
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում  2015թ. հունվար-նոյեմբերին