"Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – 2-րդ փուլ" ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիր, Հաղորդագիր 2

24 Փետրվարի 2016
"Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – 2-րդ փուլ" ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիր, Հաղորդագիր 2