Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ.հունվար-նոյեմբերին

07 Դեկտեմբերի 2016
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում  2016թ.հունվար-նոյեմբերին