ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. նոյեմբերին (2016թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Դեկտեմբերի 2016
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. նոյեմբերին  (2016թ. դեկտեմբերի  20-ի դրությամբ)