Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը

23 Դեկտեմբերի 2016
Հայաստանի  Հանրապետության  2014 թվականի  Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը