Եվրամիության Թվինինգ ծրագրի ներքո ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության արդիականացված www.armstat.am պաշտոնական կայքի գործարկման վերաբերյալ

03 Հուլիսի 2017
Եվրամիության Թվինինգ ծրագրի ներքո ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության արդիականացված www.armstat.am պաշտոնական կայքի գործարկման վերաբերյալ