Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թվականի հունվար-սեպտեմբերին

01 Նոյեմբերի 2017
Հայաստանի  Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թվականի  հունվար-սեպտեմբերին