Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ.հունվար-դեկտեմբերին

10 Հունվարի 2018
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի  Հանրապետությունում  2017թ.հունվար-դեկտեմբերին