2018 թվականի I և II եռամսյակների Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) արտադրական եղանակով՝ ըստ գործունեության տեսակների և ծախսային (եկամուտների օգտագործման) եղանակով՝ ըստ ծախսային բաղադրիչների նախնական տվյալների մասին

15 Օգոստոսի 2018
2018 թվականի I  և II եռամսյակների Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) արտադրական եղանակով՝ ըստ գործունեության տեսակների և ծախսային (եկամուտների օգտագործման) եղանակով՝ ըստ ծախսային բաղադրիչների նախնական տվյալների մասին