ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2018թ. օգոստոսին (2018թ. սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Սեպտեմբերի 2018
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2018թ. օգոստոսին  (2018թ. սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ)