ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2019թ. նոյեմբերին (2019թ. դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Դեկտեմբերի 2019
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2019թ. նոյեմբերին  (2019թ. դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ)