2020 թվականի I և II եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

20 Օգոստոսի 2020
2020 թվականի I և II եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները