ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. օգոստոսին (2020թ. սեպտեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Սեպտեմբերի 2020
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. օգոստոսին  (2020թ. սեպտեմբերի 25-ի դրությամբ)