3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական...

22 Հոկտեմբերի 2018

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

03 Հոկտեմբերի 2018

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2018թ. օգոստոսին (2018թ. սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Սեպտեմբերի 2018

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. հունվար-օգոստոսին

05 Սեպտեմբերի 2018

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2018թ. հուլիսին (2018թ. օգոստոսի 20-ի դրությամբ)

20 Օգոստոսի 2018

մանրամասն >>


2018 թվականի I և II եռամսյակների Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) արտադրական եղանակով՝ ըստ գործունեության տեսակների և ծախսային (եկամուտների օգտագործման) եղանակով՝ ըստ ծախսային բաղադրիչների նախնական տվյալների մասին

15 Օգոստոսի 2018

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ.հունվար-հուլսին

03 Օգոստոսի 2018

մանրամասն >>


«2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» կատարման ընթացքի մասին

01 Օգոստոսի 2018

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-հունիսին

31 Հուլիսի 2018

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2018թ. հունվար-հունիս

31 Հուլիսի 2018

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64