3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2020թ.

05 Փետրվարի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվարին

03 Փետրվարի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. դեկտեմբերին (2021թ. հունվարի 29-ի դրությամբ)

29 Հունվարի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ. հունվար-դեկտեմբերին

14 Հունվարի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. նոյեմբերին (2020թ. դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Դեկտեմբերի 2020

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության բնութագիրը 2019 թվականին ըստ 100 մարդու հաշվով (տնային տնտեսության և այլ) հաշվարկված որոշ ցուցանիշների

09 Դեկտեմբերի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-նոյեմբերին

03 Դեկտեմբերի 2020

մանրամասն >>


Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2020

02 Դեկտեմբերի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. հոկտեմբերին (2020թ. նոյեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Նոյեմբերի 2020

մանրամասն >>


Աղքատության մակարդակի գնահատման նոր մեթոդաբանությունն ըստ 2019 թվականի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքների (ՏՏԿԱՀ)

23 Նոյեմբերի 2020

մանրամասն >>



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64