3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. հոկտեմբերին (2016թ. նոյեմբերի 21-ի դրությամբ)

21 Նոյեմբերի 2016

մանրամասն >>


Հաղորդագիր 5. Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր վիճակագրության ոլորտում (II փուլ)

11 Նոյեմբերի 2016

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ. հունվար-հոկտեմբերին

07 Նոյեմբերի 2016

մանրամասն >>


Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016

07 Նոյեմբերի 2016

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

02 Նոյեմբերի 2016

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. սեպտեմբերին (2016թ. հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Հոկտեմբերի 2016

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ. հունվար-սեպտեմբերին

07 Հոկտեմբերի 2016

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. օգոստոսին (2016թ. սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Սեպտեմբերի 2016

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ. հունվար-օգոստոսին

07 Սեպտեմբերի 2016

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. հուլիսին (2016թ. օգոստոսի 22-ի դրությամբ)

22 Օգոստոսի 2016

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64