3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


Հաղորդագիր 4. Վիճակագրության ԵՄ Թվինինգ ծրագիր Հայաստանում (II փուլ)

09 Օգոստոսի 2016

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ.հունվար-հուլիսին

05 Օգոստոսի 2016

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 20.06.2016թ.-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը հաստատելու...

04 Օգոստոսի 2016

մանրամասն >>


2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման ընթացքի մասին

03 Օգոստոսի 2016

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, հունվար-հունիս 2016թ.

02 Օգոստոսի 2016

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-հունիսին

02 Օգոստոսի 2016

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. հունիսին (2016թ. հուլիսի 20-ի դրությամբ)

20 Հուլիսի 2016

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ.հունվար-հունիսին

08 Հուլիսի 2016

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. մայիսին (2016թ. հունիսի 20-ի դրությամբ)

20 Հունիսի 2016

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ. հունվար-մայիսին

07 Հունիսի 2016

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64