3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. ապրիլին (2016թ. մայիսի 20-ի դրությամբ)

20 Մայիսի 2016

մանրամասն >>


Հաղորդագիր 3. Վիճակագրության ԵՄ Թվինինգ ծրագիր Հայաստանում (II փուլ)

16 Մայիսի 2016

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ. հունվար-ապրիլին

06 Մայիսի 2016

մանրամասն >>


2015թ. հունվար-դեկտեմբերին ծնվածների շրջանում առավել տարածված ազգանուններն ըստ սեռի

04 Մայիսի 2016

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2015թ.

04 Մայիսի 2016

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-մարտին

03 Մայիսի 2016

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների Եռամյա ծրագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կատարման հաշվետվության վերաբերյալ

21 Ապրիլի 2016

մանրամասն >>


Պարզաբանումներ ազգային և միջազգային համադրելիության մակարդակներով աղքատության գնահատման Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանական առանձնահատկությունների մասին

20 Ապրիլի 2016

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. մարտին (2016թ. ապրիլի 20-ի դրությամբ)

20 Ապրիլի 2016

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ. հունվար-մարտին

06 Ապրիլի 2016

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64