3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2014թ. հունվարին (2014թ. փետրվարի 20-ի դրությամբ)

20 Փետրվարի 2014

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

04 Փետրվարի 2014

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014թ.հունվարին

03 Փետրվարի 2014

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. դեկտեմբերին (2014թ. հունվարի 24-ի դրությամբ)

24 Հունվարի 2014

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013թ.հունվար-դեկտեմբերին

28 Դեկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ)>> վիճակագրական ժողովածուն հրապարակելու մասին

25 Դեկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013թ. նոյեմբերին (2013թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Դեկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


"Հայաստանի ազգային հաշիվներում Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի (ԱՀՀ 2008) ներդրման" մասին

13 Դեկտեմբերի 2013

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013թ.հունվար-նոյեմբերին

29 Նոյեմբերի 2013

մանրամասն >>


Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2013

26 Նոյեմբերի 2013

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64