3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. փետրվարին (2020թ. մարտի 25-ի դրությամբ)

25 Մարտի 2020

մանրամասն >>


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (COVID-19)

24 Մարտի 2020

մանրամասն >>


ԽՆԴՐԱՆՔ ԱՐՄՍՏԱՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ (COVID-19)

23 Մարտի 2020

մանրամասն >>


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (COVID-19)

20 Մարտի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-փետրվարին

04 Մարտի 2020

մանրամասն >>


2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման մասին

02 Մարտի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. հունվարին (2020թ. փետրվարի 25-ի դրությամբ)

25 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


2019 թվականի համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) եռամսյակային և տարեկան նախնական տվյալները

20 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ, 2018

06 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

05 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64