Հայաստանյան ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի օժանդակությամբ 2010թ.-ի սեպտեմբերի 10-ից...

10 Սեպտեմբերի 2010

Հայաստանյան ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի օժանդակությամբ 2010թ.-ի  սեպտեմբերի 10-ից ՀՀ ԱՎԾ կողմից գործարկվել է www.armdevinfo.am կայքէջը, որում առկա են  Հազարամյակի Զարգացման Նպատակների (ՀԶՆ) ցուցանիշները: 

Ցուցանիշները ներկայացված են Արմենիաինֆո տվյալների բազայի ձևաչափով, ինչն ապահովում է տվյալների բազային հարցումներ հղելու, աղյուսակներ, գծապատկերներ և քարտեզներ ստեղծելու հնարավորություններ, որոնք հնարավոր է արտածել Վորդ, Էքսել և Փաուեր Փոինթ ծրագրերով :

Կայքը նախատեսված է մասնագիտացված շահագրգիռ սպառողների համար: