2015թ. հունիսի 15-17-ը Ժնևում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 63-րդ հերթական լիակազմ նստաշրջանը:Համաձայն Եվրոպական Վիճակագիրների Կոնֆերանսի և դրա Բյուրոյի աշխատանքները կառավարող կանոնների Կոնֆերանսը

16 Հուլիսի 2015

2015թ. հունիսի 15-17-ը Ժնևում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 63-րդ հերթական լիակազմ նստաշրջանը:Համաձայն Եվրոպական Վիճակագիրների Կոնֆերանսի և դրա Բյուրոյի աշխատանքները կառավարող կանոնների Կոնֆերանսը ընտրել է  իր  Բյուրոն երկու տարի ժամկետով՝ 2015 թ. հունիսից 2017 թ. հունիսը:

ՀՀ  ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ`  Ս. Մնացականյանը ընտրվել է նորակազմ Բյուրոյի փոխնախագահ ( Եվրոպական Վիճակագիրների Կոնֆերանսի Բյուրոյի կազմը 2015-2017 թթ. համար, http://www.unece.org/stats/cesbureau.html):