2015թ. նոյեմբերի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն կազմակերպում է «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում» խորագրով սեմինար խորհրդակցություն <<Արմենիա Մարիոթ>> հյուրանոցի <<Տիգրան Մեծ>> շքասրահում, Ամիրյան 2/1, 1-ին հարկ

19 Նոյեմբերի 2015

2015թ. նոյեմբերի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն  կազմակերպում է «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում»  խորագրով սեմինար խորհրդակցություն <<Արմենիա Մարիոթ>> հյուրանոցի <<Տիգրան Մեծ>> շքասրահում, Ամիրյան 2/1, 1-ին հարկ