2016թ. մարտի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ՀՀ ԱՎԾ դահլիճում անց է կացրել դասախոսություն...

30 Մարտի 2016
2016թ. մարտի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ՀՀ ԱՎԾ դահլիճում անց է կացրել դասախոսություն ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ստորաբաժանումներում  ուսումնաարտադրական պրակտիկա անցնող Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի   ուսանողների հետ: