2016թ. հունիսի 21-ին Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) և ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կողմից համատեղ կազմակերպվել էր…

21 Հունիսի 2016

2016թ. հունիսի 21-ին Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) և ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կողմից համատեղ կազմակերպվել էր  Հայաստանի աղքատության քարտեզի առանցքային արդյունքներին նվիրված սեմինար, որին մասնակցել են ՀՀ ԱՎԾ Երևան քաղաքի և մարզային վիճակագրական գործակալությունների ղեկավարները, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ առողջապահության նախարարությունների, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և <<ԱՎԱԳ Սոլյուշնս>> խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչները: