«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի շրջանակում ՀՀ ԱՎԾ-ն Դանիայի վիճակագրության փորձագետների աջակցությամբ արդիականացրել է «Սպառողների...

18 Հուլիսի 2016
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» Եվրամիության ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի շրջանակում ՀՀ ԱՎԾ-ն Դանիայի վիճակագրության փորձագետների աջակցությամբ արդիականացրել է «Սպառողների բավարարվածության հետազոտության հարցաթերթը»  և ներդրել է այն առցանց լրացնելու հնարավորությունը: ՀՀ ԱՎԾ-ն ակնկալում է վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների ակտիվ մասնակցությունը հետազոտությանը: