2017 թ. հունիսի 1-2-ը ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունը (UNIDO) ...

01 Հունիսի 2017
2017 թ. հունիսի 1-2-ը ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպությունը (UNIDO) կազմակերպում է “Հայաստանի արդյունաբերության վիճակագրության հարմոնիզացումը միջազգային ստանդարտներին” խորագրով սեմինար  ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության անձնակազմի համար: