2017 թվականի օգոստոսի 29-ին ժամը 9.30-ին «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում՝ հասցեն՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացի 15, տեղի կունենա Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտության (2015-16) արդյունքների (հիմնական զեկույցի) շնորհանդեսը:

28 Օգոստոսի 2017

2017 թվականի օգոստոսի 29-ին ժամը 9.30-ին «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում՝ հասցեն՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացի 15, տեղի կունենա Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտության (2015-16) արդյունքների (հիմնական զեկույցի) շնորհանդեսը:

Հետազոտությունն իրականացվել է  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և        ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից՝  2015թ.-ի դեկտեմբերի 8-ից մինչև 2016թ.-ի ապրիլի 5-ը ներառյալ:

Հետազոտության ֆինանսավորումը տրամադրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (USAID), Միավորված ազգերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամի (UNFPA), Միավորված ազգերի կազմակերպության ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագրի (UNAIDS) և Միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի (UNICEF) կողմից:

ԱՄՆ-ի ԱյՍիԷֆ ինթերնեյշընըլը (ICF) տրամադրել է տեխնիկական օժանդակություն՝ Ժողովրդագրության և առողջության հետազոտության ծրագրի միջոցով, որն աջակցում է աշխարհի տարբեր երկրներում բնակչության, առողջության և սնուցման ծրագրերի վերահսկման և գնահատման նպատակով տվյալներ հավաքագրելու գործընթացին: