2017թ. սեպտեմբերի 27-29-ը ԵՄ ԹԱՅԵՔՍ գործիքի ներքո ՀՀ ԱՎԾ են այցելելու...

25 Սեպտեմբերի 2017

2017 թ. սեպտեմբերի 27-29-ը ԵՄ ԹԱՅԵՔՍ գործիքի ներքո ՀՀ ԱՎԾ են այցելելու Չեխիայի վիճակագրական գրասենյակի փորձագետներ Վլադենա Մատուսովան և Դոմինիկ Սատրանը` աջակցելու գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստրի ձևավորմանը: