2018թ. նոյեմբերի 8-9-ը Երևանում տեղի կունենան ԵՄ ֆինանսավորմամբ ...

07 Նոյեմբերի 2018
2018թ. նոյեմբերի 8-9-ը Երևանում տեղի կունենան ԵՄ ֆինանսավորմամբ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից իրականացվող «Տեխնիկական օժանդակության Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը» ծրագրի կողմից «Գյուղատնտեսական վիճակագրության տվյալներ օգտագործողների կարիքները» և «AGRIS Մեթոդաբանություն» թեմաներով աշխատաժողովները: