2018թ. նոյեմբերի 30-ին ժամը 10:30-ին ՀՀ ՎԿ-ն ՀԲ փորձագետների մասնակցությամբ ...

29 Նոյեմբերի 2018
2018թ. նոյեմբերի 30-ին ժամը 10:30-ին ՀՀ ՎԿ-ն ՀԲ փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպում է շնորհանդես «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. 2017թ. տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հիմնական արդյունքները» խորագրով: