2019թ. հոկտեմբերի 7-11-ը պաշտոնական այցով Արմստատում է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO)...

10 Հոկտեմբերի 2019

2019թ. հոկտեմբերի 7-11-ը պաշտոնական այցով Արմստատում է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) փորձագետ պ. Սոմնաթ Սոմբհուդասը՝ Ազգային տվյալների արխիվ (NADA) հարթակի ներդրման նպատակով FAO-ի օժանդակությամբ իրականացվող գյուղատնտեսական ինտեգրված հետազոտության(AGRIS) ծրագրի շրջանակում:
2019թ. հոկտեմբերի 9-ին՝ պ. Սոմբհուդասը անցկացրեց սեմինար Արմստատի անձնակազմի համար:

nada.jpg (large)