2020թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը»՝ նոր խմբագրությամբ:

04 Փետրվարի 2020

2020թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը »՝ նոր խմբագրությամբ: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը խնդրում ենք 2020 թվականի հունվար ամսվա և դրան հաջորդող հաշվետու ժամանակահատվածների համար ներկայացման ենթակա պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս առաջնորդվել նշված դասակարգչով: