Թվինինգ գործընկերություն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հետ՝ Համաշխարհային Բանկի «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար Ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ծրագրի իրականացման համար, 2020թ. Մաս 1

03 Սեպտեմբերի 2020
Թվինինգ գործընկերություն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հետ՝ Համաշխարհային Բանկի «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար Ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ծրագրի իրականացման համար, 2020թ. Մաս 1